Meist

Elektritöödega tegelev ettevõte Sareno Elekter OÜ teostab elektrisüsteemide paigaldamist, projekteerimist, käitu, remonti ja hooldust. 
Ehitame side- ja arvutivõrke, tulekahjusignalisatsioonisüsteeme ning teostame nende hooldust.
Paigaldame ka piksekaitsesüsteeme.

Sareno Elekter OÜ tegevus põhineb tugevatel tööoskustel ja pikaajalisel elektritööde praktikal, millega tagatakse paindlikud ja kliendisõbralikud suhted ning kvaliteetne elektritöö, alati kliendi soovidele vastu tulles.

Sareno Elekter OÜ alustas tegevust elektrialal  28.04.1992. a. ja on kantud äriregistrisse 11.11.1996. a.
Firma on kantud Majandustegevuse registrisse  MTR ja omab elektritööde registreerningut nr. EL10110994-0001 
ning nõrkvoolutööde registreeringut FEH000257 mille alla kuuluvad :
 

Seadme ohutuse seadus


Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele

Majandustegevuse register MTR  

Copyright © 1994-2024 Sareno Elekter OÜ